advertentie

Blerick, Boekend en Hout-Blerick bundelen krachten

De drie Blerickse kernen gaan nauwer samenwerken. Ze starten een zogeheten DrieDorpenOverleg om bij grote thema’s een sterkere vuist te kunnen maken.

Eigen identiteit

Het DrieDorpenOverleg is een samenwerking tussen Wijkoverleg Blerick, Dorpsraad Hout-Blerick en Dorpsraad Boekend. Ze willen hun eigen identiteit behouden maar wel regelmatiger met elkaar om tafel om grote thema’s te bespreken. Afgevaardigden van de drie wijkoverleggen moeten twee tot drie keer per jaar bij elkaar komen.

Wandeling en bevrijding

Zaterdag 28 december wordt een wandeling in het buitengebied Blerick gehouden waarbij alle drie de kernen worden bezocht. Deelnemers uit de stadsdelen kunnen gratis deelnemen. Ook wordt er nagedacht over een gezamenlijke bijdrage aan 75 jaar bevrijding Blerick op 3 december. 

advertentie

Lees ook deze artikelen