advertentie Delta Fiber week 44-45

Blauwalg in hoogwatergeul Lomm

Voorlopig is zwemmen in de bypass in de Maas bij de hoogwatergeul in Lomm geen goed idee. Er is namelijk blauwalg geconstateerd.

Gezondheidsklachten

Blauwalg is een bacterie die van nature voorkomt in het oppervlaktewater en met warm weer extra hard groeit. Blauwalg in het zwemwater kan gezondheidsklachten veroorzaken. Bij aanraking of inname bestaat de kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en maag- en darmklachten.

Ook dieren kunnen last krijgen van ziekteverschijnselen door aanraking met vervuild water.