advertentie Viecuri Mooi

Bijna de helft van aantal bloedpriklocaties blijft gesloten

Bijna de helft van de 44 bloedpriklocaties van Vie Curi in de regio Venlo gaat niet meer open. Het gaat om plekken waar de anderhalve meter afstand niet kan worden gehandhaafd.

VieCuri is weer langzaam begonnen met het opstarten van de bloedpriklocaties buiten de eigen vestigingen. Vanwege de coronamaatregelen waren veel van die locaties gesloten. Nu blijkt dat dus zeker 20 van de 44 locaties gesloten blijft, over een aantal locaties bestaat nog onzekerheid.

Anderhalve meter

Veel van die plekken om bloed te prikken bevinden zich in huizen van de wijk, zorgcomplexen of medische centra. Volgens een woordvoerder van VieCuri is ongeveer de helft van de locaties niet geschikt, of geschikt te maken in de anderhalvemetersamenleving. Dat wil niet zeggen dat er in dorpskernen straks geen mogelijkheid meer is om bloed te prikken. Op plekken waar een locatie sluit zoekt VieCuri naar een nieuwe plek die voldoet aan alle eisen.