advertentie Viecuri Mooi

Bieb wil talenten van jeugd ontwikkelen op PLEK 3

In de stadsbibliotheek aan de Begijnengang is afgelopen week PLEK 3 geopend. Het gaat om een pilot vanuit het ministerie waar kinderen, naast school en thuis, hun taal en talent kunnen ontwikkelen.

De nieuwe digitale werkplaats in de kelder van de bieb is bedoeld voor kinderen die een taalimpuls kunnen gebruiken. Zij kunnen daar hun taalvaardigheid verder ontwikkelen en leren hoe ze hun talenten zo goed mogelijk kunnen inzetten. De eerste groep van vijftien kinderen komt van basisscholen Harlekijn, De Klingerberg en Sint Martinus en het Blariacumcollege.

Selectie

De deelnemende kinderen zijn geselecteerd door hun eigen school. Leerkrachten mochten leerlingen aanwijzen die behoefte hadden aan een andere manier van leren. Het kan gaan om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal, zich moeilijk kunnen concentreren of simpelweg beter leren in een andere setting. 

Ouders

De kinderen zijn afkomstig van groep zes tot en met de brugklas en leren van en met elkaar aan de hand van vier thema’s: burgerschap, cultuur, duurzaamheid en techniek. 'Bij het thema cultuur leren ze bijvoorbeeld vloggen over democratie, waarbij ze naast het talige aspect van vloggen kennismaken met de techniek die je gebruikt om een vlog te maken', zegt projectleider Sanne Pijnenburg. De bieb wijst erop dat het project alleen kan slagen als ouders de deelname van hun kinderen aan PLEK 3 actief ondersteunen.

De deelnemende leerlingen gaan iedere dinsdag na school naar PLEK 3. Daar krijgen ze ongeveer anderhalf uur les. Er staan ook nog bezoekjes gepland bij bedrijven en organisaties en ze nodigen af en toe een gastspreker uit. Vorige week ontvingen ze een vluchteling die vertelde over het inburgeringsproces en deelde ervaringen.