advertentie Obesitas

Bewoners Wachtpoststraat vragen om parkeeroplossing

De bewoners van de Venlose Wachtpoststraat vragen de gemeente Venlo de parkeervakken in de straat aan te passen. Die zijn nu zo smal dat auto's geregeld schade oplopen bij het dwarsparkeren in de straat.

'Samen met de gemeente moeten we tot een oplossing kunnen komen om meer parkeerruimte in de straat te krijgen', zegt buurtbewoner Thieu Hovens.

Breed

In een brief aan het stadsbestuur wijst de buurt op het feit dat de geadviseerde minimale breedte van een parkeervak 2 meter 40 is. In de Wachtpoststraat varieert de breedte van de vakken tussen de 2,05 en 2,10 meter. 'Zeker de moderne auto's zijn vaak breder, wat parkeren en in- en uitstappen lastig maakt', zegt Hovens. Daar komt nog eens bij dat de straat zelf ook niet al te breed is.

Volgens Hovens hoeven aanpassingen in de straat niet veel te kosten. 'De parkeerdruk is er na de invoering van de blauwe zone afgenomen dus er is wellicht al genoeg ruimte voor bredere vakken. Zo niet, kan er nog worden gekeken naar het opofferen van een groenstrookje dat nu door buurtbewoners wordt onderhouden.'