advertentie

Betere handhaving moet zorgen voor minder overlast

In te veel wijken in Venlo is sprake van overlast. Handhaving is daarom een speerpunt voor het college van B&W, dat nu een aantal concrete maatregelen neemt.

Volgens wethouder Sjors Peeters is er de afgelopen jaren te weinig aandacht geweest voor handhaving. De gevolgen: onvoldoende toezicht, overlast en verloedering. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat bewoners zich prettiger en veiliger voelen in hun buurt.

Extra inzet

De wethouder laat weten dat zaken intern nu beter georganiseerd zijn en handhaving een duidelijkere plek heeft binnen de gemeentelijke organisatie. De verwachting is dat problemen daardoor beter kunnen worden aangepakt. Daarnaast zijn er volgens Peeters 'vijf of zes FTE' bijgekomen. Waar mogelijk gaan wijkagenten en boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente) informatie uitwisselen.

Goede buur

'Mensen die denken wat makkelijker om te kunnen gaan met wet- en regelgeving, daar zullen we op de strepen gaan staan', zegt Sjors Peeters. 'Je bent een goede buur of je bent geen goede buur. Als je geen goede buur bent, dan gaan wij je helpen, zodat je je toch een beetje meer aan de regels houdt.'

advertentie

Lees ook deze artikelen