advertentie VVV

Thijs Brouwers

Begrotingsbehandeling: likes scoren voor het gemeentebestuur

De begroting zoals die onlangs door het gemeentebestuur werd gepresenteerd is met grote meerderheid aangenomen door de Venlose gemeenteraad. Het college kreeg deze vrijdag vooral veel waardering voor de voorstellen voor de komende vier jaar.

Bij de presentatie een maand geleden zei wethouder Frans Schatorjé van Financiën al dat het huishoudboekje op orde was waardoor extra investeringen mogelijk waren. Vandaag was de gemeenteraad aan zet om dingen te wijzigen of alsnog extra eigen voorstellen in die begroting te fietsen.

Daklozenaanpak

Deels lukt dat. Er werden vijftien moties en negen amendementen ingediend met voorgestelde wijzigingen en eigen plannen. Amendementen zijn aanpassingen op de begroting zelf. Vijf van die amendementen kregen ook werkelijk een meerderheid. En daarom komt er de komende twee jaar 350.000 euro extra beschikbaar voor de aanpak van de stijgende dakloosheid in de gemeente en 100.000 euro voor de verfraaiing van de openbare ruimte. Verder komt er een loket waar burgerinitiatieven kunnen landen en wordt er alvast 5 miljoen euro vrijgemaakt voor gemeenschapsaccommodaties vooruitlopend op nieuw beleid voor deze accommodaties. De laatste aanpassing ging over de manier waarop een nieuw strategisch investeringsfonds de komende jaren moet worden gevuld. De raad wilde daar iets meer invloed op door iedere vier jaar een nieuw beslismoment hiervoor in te gelasten.

Techniek en Welcome Center

Naast die aanpassingen op de begroting zelf, werden ook vijf moties aangenomen voor losstaande initiatieven. Zo was er brede steun voor een motie die door EENLokaal werd ingebracht en vervolgens breed werd ondertekend om te investeren in techniek en daarbij aan te haken bij bestaande initiatieven, GroenLinks en VVD oogstten succes met een plan voor een Welcome Center voor nieuwkomers als studenten, expats en arbeidsmigranten. Dit moet nieuwe Venlose inwoners op een informele wijze wegwijs maken.

Alleen zonnepanelen op daken

Ook een motie van VVD, D66 en EENLokaal om meer werk te maken van studentenhuisvesting kreeg ruim steun. Ook wethouder Tom Verhaegh zei die te omarmen al gaf hij wel een winstwaarschuwing om niet teveel te hopen omdat er vanwege de krapte meer kapers op de kust zijn en andere groepen ook aanspraak maken op nieuwe (tijdelijke) woningen. Een motie van de PVV tegen zonnepanelen op landbouwpercelen en natuurgronden kon ook rekenen op een meerderheid. De raad vindt dat er nog genoeg daken zijn waar eerst naar moet worden gekeken.

Herijking subsidiebeleid en veel lof voor de bieb

Daarnaast wil de raad dat het eerder gewijzigde subsidiestelsel op korte termijn geëvalueerd wordt en waar nodig aangepast vanwege inflatie en gestegen kosten. En kreeg een motie om de bibliotheek te ondersteunen en een goed overzicht op te stellen voor toekomstwensen unanieme steun. Iedereen noemde de bibliotheek een onmisbare instelling die optimaal gefaciliteerd moet worden.

Potsierlijk

Niet alle voorstellen blonken uit in brille. De PVV bracht een motie in stemming die unaniem verworpen werd, dus ook door de PVV zelf. Het leverde een potsierlijk moment op tijdens de stemming na een vergadering van zes uur. Dan neem je de politieke arena en je taak als politicus dus niet serieus. Lars Heuvelmans van Forum voor Democratie (FVD) deed dat ook niet. Hij stelde zelfs in zijn bijdrage dat hij er voor spek en bonen was. De begrotingsbehandeling van vorig jaar had hem weinig hoop gegeven op steun voor voorstellen van zijn hand. Daarom had hij nu besloten helemaal geen eigen voorstellen in te dienen. FVD en PVV stemden uiteindelijk als enige twee partijen tegen de begroting.

Strategisch investeringsfonds

Het college presenteerde vorige maand de komst van een strategisch investeringsfonds. Uit deze geldpot van maximaal 50 miljoen euro moeten de komende jaren projecten gefinancierd worden die bijdragen aan strategische doelstellingen op de lange termijn. De pot wordt nu meteen gevuld met een begrotingsoverschot van afgelopen jaar van 17,5 miljoen en een extra injectie van 20 miljoen euro. De komende jaren kan de pot worden aangevuld met incidentele meevallers of inkomsten uit de projecten die ermee gefinancierd worden.

Zorgen

Verder houdt de gemeente de lasten voor inwoners de komende jaren gelijk, wordt er geïnvesteerd in sport en scholen en krijgen ook de cultuurinstellingen er structureel extra geld bij. Tijdens de presentatie werden ook zorgen geuit, met name over de onzekerheid over de inkomsten vanuit het Rijk. Die gaan na 2026 waarschijnlijk fors omlaag.

advertentie VVV
Winkeliers in binnenstad zijn overlast door evenementen meer dan zat
INTERVIEW

Winkeliers in binnenstad zijn overlast door evenementen meer dan zat

INTERVIEW

Winkeliers in binnenstad zijn overlast door evenementen meer dan zat

Niet iedereen is blij met de volle evenementenagenda in de binnenstad. Sommige winkeliers in de Venlose binnenstad zijn de overlast die daarbij komt kijken namelijk spuugzat.

Nieuwbouw ‘t Peske doet oude glorie herrijzen
NIEUWS

Nieuwbouw ‘t Peske doet oude glorie herrijzen

Het voormalige Rooms Katholieke Ziekenhuis De Goddelijke Voorzienigheid in Tegelen - beter bekend als ‘t Peske - wordt een appartementencomplex, met 69 woningen. Maar dat niet alleen, ook de historie van het complex wordt zichtbaar gemaakt.

Eén been op de stoep
COLUMN

Eén been op de stoep

Misschien ken je het liedje ‘Eén been op de stoep’ van Kinderen voor Kinderen wel. Het liedje gaat over een dwangstoornis en werd bij ons thuis vroeger grijs gedraaid.

Wilders en Özçelik Venlose stemmenkanonnen in eigen stad
NIEUWS

Wilders en Özçelik Venlose stemmenkanonnen in eigen stad

Geen Venlonaar haalde in de eigen gemeente zoveel stemmen binnen als PVV-lijsttrekker Geert Wilders: 18.747. Geen enkele andere lijsttrekker komt daarbij in de buurt. Van alle andere Venlose kandidaten deed DENK-kandidaat Selim Özçelik het 't beste met 684 stemmen.

Meubelwinkel maakt plaats voor starterswoningen
NIEUWS

Meubelwinkel maakt plaats voor starterswoningen

Op de plek van Meubelcentrum Venlo komen als het aan projectontwikkelaar Venterra en woningcorporatie Antares ligt 24 studio’s voor jonge starters. In het tweede kwartaal van 2024 moet de eerste schop de grond in gaan.

Straat blank en kelder onder water door verstopte beek in Hout-Blerick
NIEUWS

Straat blank en kelder onder water door verstopte beek in Hout-Blerick

Bewoners van een van de huizen op de Vaerbroekweg in Hout-Blerick werden vanochtend onaangenaam verrast door wateroverlast. Door een verstopte beek staat een deel van de straat onder water en liep de kelder van het huis onder.

advertentie VVV
Wilders en Özçelik Venlose stemmenkanonnen in eigen stad
NIEUWS

Wilders en Özçelik Venlose stemmenkanonnen in eigen stad

Geen Venlonaar haalde in de eigen gemeente zoveel stemmen binnen als PVV-lijsttrekker Geert Wilders: 18.747. Geen enkele andere lijsttrekker komt daarbij in de buurt. Van alle andere Venlose kandidaten deed DENK-kandidaat Selim Özçelik het 't beste met 684 stemmen.

Meubelwinkel maakt plaats voor starterswoningen
NIEUWS

Meubelwinkel maakt plaats voor starterswoningen

Op de plek van Meubelcentrum Venlo komen als het aan projectontwikkelaar Venterra en woningcorporatie Antares ligt 24 studio’s voor jonge starters. In het tweede kwartaal van 2024 moet de eerste schop de grond in gaan.

Straat blank en kelder onder water door verstopte beek in Hout-Blerick
NIEUWS

Straat blank en kelder onder water door verstopte beek in Hout-Blerick

Bewoners van een van de huizen op de Vaerbroekweg in Hout-Blerick werden vanochtend onaangenaam verrast door wateroverlast. Door een verstopte beek staat een deel van de straat onder water en liep de kelder van het huis onder.