advertentie VVV

Begroting Venlo: woonlasten gelijk en strategisch investeringsfonds

Venlo staat er goed voor, zo is de boodschap van wethouder Financiën Frans Schatorjé bij de presentatie van de begroting voor de komende jaren. ‘Het huishoudboekje is op orde en we kunnen extra investeringen doen.’

Zorgen zijn er ook, want er bestaat onzekerheid over de hoogte van inkomsten vanuit het Rijk na 2026. Eerder is dit al ‘het financiële ravijn’ genoemd. Landelijk wordt er maar liefst 3 miljard euro gekort op het Gemeentefonds, voor Venlo zou dit jaarlijks gaan om 18 miljoen euro op een totale begroting van zo’n 600 miljoen. 

Andere inkomsten

Toch wordt de soep waarschijnlijk niet zo heet gegeten. Er komt mogelijk compensatie van het Rijk op andere manieren. Alleen is nu niet duidelijk op welke manieren en wat dat concreet betekent voor de inkomsten. Zeker nu er eerst verkiezingen komen. Dit maakt begroten lastig. Want als je niet weet wat je over een paar jaar binnenkrijgt, moet je voorzichtiger zijn met uitgeven. Gemeentes zijn namelijk voor het grootste deel afhankelijk van wat ze krijgen van het Rijk. Over wat dat betekent zo meer.

Gemeentelijke belastingen gelijk

Eerst het goede nieuws voor inwoners. De woonlasten blijven de komende jaren gelijk. Waar Venlo lang het beleid had dat de kosten van gemeentelijke voorzieningen gelijk moesten zijn aan de inkomsten uit belastingen is dat vorig jaar losgelaten. Dus hoewel de kosten voor afval en riolering stijgen, neemt de gemeente het verlies hierop voor lief en gaan gemeentelijke belastingen niet omhoog.

Investeringsfonds

De grootste nieuwe ontwikkeling in de begroting is het plan om een strategisch ontwikkelingsfonds op te richten. Met de pot geld van maximaal 50 miljoen euro moeten de komende jaren projecten gefinancierd worden die bijdragen aan strategische doelstellingen op de lange termijn. De pot wordt nu meteen gevuld met een begrotingsoverschot van afgelopen jaar van 17,5 miljoen en een extra injectie van 20 miljoen euro. De komende jaren kan de pot worden aangevuld met incidentele meevallers of inkomsten uit de projecten die ermee gefinancierd worden.

Geresflats

Een eerste project dat vanuit het nieuwe investeringsfonds wordt aangepakt is de omgeving van de Geresflats in de Blerickse wijk Vastenavondkamp. Het is een plek waar nu veel problemen zijn. Van gebrekkig onderhoud tot illegale bewoning. De gemeente zegt dat het om complexe problematiek gaat die met de huidige middelen moeilijk aan te pakken is. Door samen te werken met Rijk en Provincie en zelf 10 miljoen uit te trekken hoopt de gemeente op een soortgelijke ontwikkeling als jaren geleden met Genooi is doorlopen. Ook daar is destijds vastgoed aangekocht, zijn onderkomen panden gerenoveerd en deels gesloopt of herbouwd. Door dit ook bij de Geresflats te doen krijgt de Vastenavondkamp een kwaliteitsimpuls voor de toekomst, zo is de gedachte.

Sport en scholen

Ook blijft de gemeente investeren. In het sportpark Herungerberg, nieuwbouw van sporthal Gulick en in het nieuwe zwembad in Blerick, waar na lang praten komend jaar de schop de grond in gaat. Ook wordt er geïnvesteerd in scholen. De Toermalijn in Tegelen en Groeneveld in Venlo worden gerenoveerd en De Wijnberg voor speciaal onderwijs krijgt nieuwbouw. Onlangs werden ook de plannen gepresenteerd voor een mfc in Hout-Blerick, waarin ook basisschool De Springbeek moet landen.

Evert Thielen-event en geld voor cultuur

Ook cultuur krijgt er geld bij. Er is budget voor de verhuizing van de bibliotheken. In Blerick verhuist die naar ‘t Raodhoes, in Tegelen wordt nog een plek gezocht en in Venlo loopt het onderzoek naar een mogelijke verhuizing. Ook de andere basisvoorzieningen (De Maaspoort, Grenswerk, Kunstencentrum en Museum van Bommel van Dam) krijgen meer geld. Daar trekt de gemeente structureel 500.000 euro extra voor uit. Datzelfde bedrag wordt eenmalig vrijgemaakt voor een cultureel evenement in de stad dat volgend jaar tegelijk plaatsvindt met de Evert Thielen-tentoonstelling in Museum van Bommel van Dam.

Duurzaamheid

Grote projecten als het Kazernekwartier, ontwikkelingen op het oude veilingterrein en de herontwikkeling van kloosterdorp Steyl gaan door en er wordt geld uitgetrokken voor duurzaamheid. Zo wil Venlo definitief werk gaan maken van een zero-emissiezone in de binnenstad en deelauto’s in wijken verder uitbreiden. Ook worden er klimaatakkoorden opgesteld op wijkniveau en wil de gemeente de aanschaf van zonnepanelen en warmtepompen blijven stimuleren.

Scenario van hoop

Er wordt dus een boel geïnvesteerd de komende jaren, maar na 2025 wordt de financiële situatie onzeker. De gemeente heeft daarom voor een heleboel plannen die langer lopen dan het lopende jaar een “scenario van hoop” geschetst. Hierbij wordt nadrukkelijk gewezen dat het om plannen gaat die tot het wensenpakket behoren maar waar nog geen geld voor voorzien is. Mocht dat geld er toch komen uit andere potjes van het Rijk, dan kan wel meteen worden doorgepakt, omdat de plannen klaarliggen.

Nu het gemeentebestuur de begroting gepresenteerd heeft is de gemeenteraad aan zet. Die wordt volgende week bijgepraat in een werkconferentie. Begin november kunnen partijen met wijzigingsvoorstellingen komen en uiteindelijk de begroting vaststellen.

advertentie VVV
Napoleon en Mamas Gun in UIT!
OMROEP VENLO

Napoleon en Mamas Gun in UIT!

OMROEP VENLO

Napoleon en Mamas Gun in UIT!

Napoleon spreekt 200 jaar na zijn dood nog altijd tot de verbeelding. Ridley Scott maakte een groots epos over diens verslavende verhouding met zijn grote liefde Josephine.

Winkeliers in binnenstad zijn overlast door evenementen meer dan zat
INTERVIEW

Winkeliers in binnenstad zijn overlast door evenementen meer dan zat

Niet iedereen is blij met de volle evenementenagenda in de binnenstad. Sommige winkeliers in de Venlose binnenstad zijn de overlast die daarbij komt kijken namelijk spuugzat.

Nieuwbouw ‘t Peske doet oude glorie herrijzen
NIEUWS

Nieuwbouw ‘t Peske doet oude glorie herrijzen

Het voormalige Rooms Katholieke Ziekenhuis De Goddelijke Voorzienigheid in Tegelen - beter bekend als ‘t Peske - wordt een appartementencomplex, met 69 woningen. Maar dat niet alleen, ook de historie van het complex wordt zichtbaar gemaakt.

Eén been op de stoep
COLUMN

Eén been op de stoep

Misschien ken je het liedje ‘Eén been op de stoep’ van Kinderen voor Kinderen wel. Het liedje gaat over een dwangstoornis en werd bij ons thuis vroeger grijs gedraaid.

Wilders en Özçelik Venlose stemmenkanonnen in eigen stad
NIEUWS

Wilders en Özçelik Venlose stemmenkanonnen in eigen stad

Geen Venlonaar haalde in de eigen gemeente zoveel stemmen binnen als PVV-lijsttrekker Geert Wilders: 18.747. Geen enkele andere lijsttrekker komt daarbij in de buurt. Van alle andere Venlose kandidaten deed DENK-kandidaat Selim Özçelik het 't beste met 684 stemmen.

Meubelwinkel maakt plaats voor starterswoningen
NIEUWS

Meubelwinkel maakt plaats voor starterswoningen

Op de plek van Meubelcentrum Venlo komen als het aan projectontwikkelaar Venterra en woningcorporatie Antares ligt 24 studio’s voor jonge starters. In het tweede kwartaal van 2024 moet de eerste schop de grond in gaan.

advertentie VVV
Eén been op de stoep
COLUMN

Eén been op de stoep

Misschien ken je het liedje ‘Eén been op de stoep’ van Kinderen voor Kinderen wel. Het liedje gaat over een dwangstoornis en werd bij ons thuis vroeger grijs gedraaid.

Wilders en Özçelik Venlose stemmenkanonnen in eigen stad
NIEUWS

Wilders en Özçelik Venlose stemmenkanonnen in eigen stad

Geen Venlonaar haalde in de eigen gemeente zoveel stemmen binnen als PVV-lijsttrekker Geert Wilders: 18.747. Geen enkele andere lijsttrekker komt daarbij in de buurt. Van alle andere Venlose kandidaten deed DENK-kandidaat Selim Özçelik het 't beste met 684 stemmen.

Meubelwinkel maakt plaats voor starterswoningen
NIEUWS

Meubelwinkel maakt plaats voor starterswoningen

Op de plek van Meubelcentrum Venlo komen als het aan projectontwikkelaar Venterra en woningcorporatie Antares ligt 24 studio’s voor jonge starters. In het tweede kwartaal van 2024 moet de eerste schop de grond in gaan.