advertentie Viecuri Mooi

Ad Roest en het onverwachte afscheid van de Venlose politiek

Hij had zich bij de kiescommissie van EENLokaal al gemeld voor de raadsverkiezingen van 2022. Ad Roest wilde opnieuw wethouder worden in Venlo en mocht dat niet doorgaan de gemeenteraad in. En toch trekt hij nu als nieuwe gedeputeerde naar Maastricht.

Nou ja, dat laatste moet vrijdag natuurlijk nog officieel bekrachtigd worden. Maar dat lijkt slechts een formaliteit, dus na vrijdag is Roest weg uit de Venlose politiek. Nog voor zijn wethouderstermijn van vier jaar is verstreken, en dat is wel een dingetje voor de Venlonaar. Want Roest is naar eigen zeggen een man van afspraken. 'Maar deze kans kwam nu voorbij. We staan in Venlo voor het zomerreces, daarna volgen snel de verkiezingen. De gemeentelijke financiën en organisatie zijn op orde gebracht. Ik kan met een gerust hart gaan.'  

Dubbel gevoel

Wanneer alles volgens planning verloopt is Roest dus bezig aan zijn laatste dagen als bestuurder in het Venlose stadskantoor. 'Dat geeft wel een dubbel gevoel. Natuurlijk is het heel eervol dat ik ben voorgedragen om gedeputeerde te worden, maar het betekent ook dat ik in Venlo iets achter moet laten', zegt Roest. Nee, gesolliciteerd heeft hij niet. 'Ik ben door Lokaal-Limburg wel gevraagd om mee te denken en te adviseren in het formatieproces. Dat kreeg op een gegeven moment zo'n wending dat er een nieuw College van Gedeputeerde Staten werd gevormd. Toen kwam ook al snel de vraag vanuit de partij om gedeputeerde te worden.' 

Strenge bewaker

Venlo leerde Roest de afgelopen drie jaar kennen als de zelfverklaard strenge bewaker van de schatkist. Met daarbij altijd de toevoeging dat hij eigenlijk geen politicus was. Voor een niet-politicus heeft Roest de afgelopen jaren wel flink gebouwd aan een politieke loopbaan. 'Mijn achtergrond is het bedrijfsleven en dat neem ik ook mee naar de functies die ik in de politiek heb bekleed. Ik ben daarbij van mening dat je op de post Financiën geen politicus moet hebben zitten.' Roest wil altijd gaan voor het algemeen belang. 'Ik heb bij mijn aantreden ook gezegd dat ik geen wethouder voor mijn partij zou zijn, maar voor alle Venlonaren.' En zo trekt hij ook naar Maastricht. 

Leeftijd

72 jaar is Roest nu, maar dat is voor de bestuurder slechts een getal. 'Wanneer ik gedeputeerde word ben ik na afloop van de termijn 75 jaar. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik dan nog genoeg te doen heb, zodat ik me niet met het thuismanagement hoef te bemoeien. Dat zou mijn vrouw ook niet leuk vinden', spreekt hij met een grote glimlach. 'Wanneer ik in Venlo was doorgegaan was ik na afloop van mijn termijn 78 jaar geweest. Dat is ook geen enkel probleem, dan kun je zelfs nog president van de Verenigde Staten worden.'