Actiegroep: ‘Provincie negeert ons volkomen’

Met de provinciale verkiezingen in het vooruitzicht is het vertrouwen in het provinciebestuur tot een nulpunt gezakt bij de Actiegroep Windturbines Blerick (AWB). ‘Toegezegde gesprekken blijven uit’, zegt Marcel Lenders van de actiegroep.

Draagvlak vergroten

De provincie beloofde volop in gesprek te gaan met de direct betrokkenen nadat zij de gemeente overrulede toen die het windmolenplan naar de prullenbak verwees. Gesprekken zouden moeten zorgen voor meer draagvlak voor de Blerickse windmolens langs het spoor. Na een gesprek in mei vorig jaar, waarbij de actiegroep haar standpunten naar voren bracht, hoorde zij echter niets meer. Dat terwijl er wel een intentie werd uitgesproken om in overleg te blijven.

Onaangenaam verrast

Marcel Lenders van AWB was dan ook verrast toen hij hoorde dat een stuurgroep en een aantal werkgroepen achter de schermen verder werken aan de totstandkoming van de negen windturbines. Een situatie die eerder minder dan meer draagvlak tot gevolg heeft bij de betrokkenen. ‘Dit is gewoon wanbeleid’, stelt hij.’ Hij had nog altijd de hoop dat er in de gesprekken ruimte zou zijn voor de bezwaren tegen vijf van de negen turbines.

Geen officieel orgaan

Volgens een woordvoerder van de Provincie is de actiegroep geen officieel vertegenwoordigend orgaan van de wijk. Er zijn volgens hem wel gesprekken gevoerd met de wijkraden van Blerick en Boekend. De Provincie denkt met hen afspraken te kunnen maken over de invoering van een leefbaarheidsfonds. Hieruit zouden direct betrokkenen kunnen worden gecompenseerd. Ook wordt er gekeken hoe de omwonenden kunnen meeprofiteren van de opgewekte energie. Terwijl de Provincie dit ziet als de oplossing voor de bezwaren van omwonenden ziet de actiegroep niets in zo’n fonds. Daarom zijn met hen ook geen verdere gesprekken gevoerd: ‘Lenders heeft ook aangegeven dat verdere gesprekken geen zin hadden als de Provincie vasthoudt aan de vijf betwiste turbines’, stelt de woordvoerder. Voor de bewoners van de Klingerberg wordt rond april een informatieavond gehouden om zorgen weg te nemen.

Procedure Raad van State

Naast gesprekken loopt er ook nog een juridische procedure tegen het Provinciale inpassingsplan voor de windturbines. De actiegroep heeft goede hoop dat ze voor de bestuursrechter alsnog kunnen afdwingen dat voor de helft van de turbines een alternatieve locatie wordt gezocht.