advertentie

SP wil meeregeren en het roer om

Het roer moet radicaal om als het aan de SP ligt. Het ging de afgelopen jaren vaak mis bij grote projecten, daarom is het volgens de partij tijd voor verandering.

Andere keuzes
Geld gaat volgens de SP te veel naar degenen die het goed hebben. In plaats van steun voor alleen de ‘grote jongens’ pleit de partij voor steun aan het midden- en kleinbedrijf. Ook wil de SP meer aandacht voor armoede en meer inzet om werklozen aan een baan te helpen.

Nieuwkomers
Er moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd in een aantrekkelijke omgeving. Verder wil de SP dat nieuwkomers zo snel mogelijk de taal leren om zelfstandig te kunnen functioneren. Ook wil de partij inzetten op het tegengaan van de uitbuiting van arbeidsmigranten

advertentie

Lees ook deze artikelen