advertentie

50Plus: ouderenwethouder en referendum

45.000 van de ruim 100.000 inwoners van de gemeente is vijftig jaar of ouder. Om hun belangen te dienen moet er een speciale wethouder voor ouderenzaken komen, vindt 50Plus.

Inspraak
Ook wil de partij burgers raadplegen bij grote projecten waarbij de gemeente veel risico loopt. De kabelbaan wordt hierbij als voorbeeld genoemd. Via een raadgevend referendum moeten inwoners zich daarover kunnen uitspreken.

Gratis vervoer
Speerpunten zijn verder veiligheid op straat, het tegengaan van verpaupering van buurten en het bestrijden van armoede. Om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen wil de partij vervoer naar wijkcentra gratis maken als ouderen of mindervaliden deze niet meer op eigen houtje kunnen bereiken.

advertentie

Lees ook deze artikelen