advertentie

Geen geld van Rijk voor station Greenport

Het Rijk gaat niet extra bijdragen aan de realisatie van station Greenport Venlo in Grubbenvorst. Wel komt er nog een gesprek met de provincie.

In de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de Tweede Kamer kwam er geen meerderheid voor extra middelen voor de aanleg van een station in Grubbenvorst. Het Limburgs Parlement was wel bereid om het ontstane tekort van 10,7 miljoen euro deels aan te vullen.

Voorwaarde was dat de Tweede Kamer ook met een substantieel bedrag over de brug zou komen. Binnen het project de Maaslijn was afgesproken dat het station in Grubbenvorst alleen zou worden gerealiseerd als dat past binnen het budget.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) stelde dat het Rijk al fors bijdraagt aan het Maaslijn-project. Ze liet eerder al weten geen voorstander te zijn van het dichten van het extra gat.

De Tweede Kamer nam wel een motie aan waarin de staatssecretaris wordt verzocht om in overleg te treden met de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. De Kamer wil meer inzicht in de financiële opgave om het station in Grubbenvorst te realiseren. Ook wil zij dat er wordt gezocht naar oplossingen die geen extra geld kosten.

advertentie

Lees ook deze artikelen