advertentie VieCuri Mooi

Raad trekt met grote tegenzin 4,4 miljoen uit voor jeugdzorg

Ondanks flinke tegenzin en een - later weer ingetrokken - motie van afkeuring ingediend door GroenLinks, heeft de gemeenteraad vanavond ingestemd met een verhoging van 4,4 miljoen van het budget voor de jeugdzorg.

'Het college vraagt ons om vertrouwen dat eigenlijk allang verspeeld is', zei Huub van Eijck (GroenLinks) over de gevraagde 4,4 miljoen. Stemde de daar raad niet mee in, dan zou dat alleen maar leiden tot meer kosten, negen miljoen om precies te zijn. 

Gewapende vrede
Van Eijck: 'Het college zet ons, niet voor het eerst, met de rug tegen de muur. Tot aan de verkiezingen beschouwen we de relatie met het college maar als een verstandshuwelijk, maar dan wel een met de gewapende vrede.'

GroenLinks diende een motie van afkeuring in die later weer werd ingetrokken toen de raad een door die partij ingediend amendement aannam. Dat amendement verplicht het college om bij een eventuele nieuwe aanbesteding voor 2019 met de raad te overleggen over de selectiecriteria. Dan kunnen ook kleine aanbieders in een samenwerkingsverband meedoen.

Brandweercommandant
Van Eijck verwoordde daarmee de teneur in de hele gemeenteraad. 'We zeggen vooral ja tegen de man achter dit voorstel: de zogeheten brandweercommandant Jan Hijzelendoorn', zei Bart Kuntzelaers (VVD) daarmee verwijzend naar de projectleider sociaal domein. Hijzelendoorn gaf afgelopen maandag een presentatie over hoe Venlo de tekorten de komende jaren wil terugdringen.

Geschoffeerd
Ook het CDA sprak het vertrouwen uit in de brandweercommandant. PvdA-fractievoorzitter Erwin Boom zei zich geschoffeerd te voelen door de druk die wethouder Ben Aldewereld de raad vorige week oplegde. 'En we zijn het niet eens met de aanbesteding, maar we kunnen niet anders dan instemmen. Doen we dat niet, zijn we ook eigenaar van het probleem om niet 4,4 maar negen miljoen te bezuinigen.'

Aldewereld zei met Hijzelendoorn te willen overleggen of een maandelijkse rapportage over de kosten in het sociaal domein haalbaar is. Daar vroeg de raad nadrukkelijk om.

Excuses
Aldewereld excuseerde zich nog voor het bedrag dat hij vorige week noemde, als de raad die avond niet zou instemmen. Elke maand vertraging zou acht ton kosten. Dat was niet waar. 'Ik dacht: "Aldewereld, dat had je niet moeten zeggen".' 

Lokale Democraten stemde als enige partij tegen zowel het raadsvoorstel als het amendement.