advertentie

Parkeeronderzoek: stevige kritiek op college

Het Venlose stadsbestuur had veel eerder actie kunnen en moeten ondernemen vanwege de slechte bouwkundige staat van parkeergarages Arsenaal en Roermondsepoort. Ook werd de gemeenteraad onjuist en onvolledig geïnformeerd.

Dat staat in een zojuist gepresenteerd rekenkamerrapport over het parkeerdossier. De Venlose rekenkamer deed onderzoek naar de besluitvorming rond de parkeergarages en kraakt daarin harde noten. De slechte staat van de parkeergarages was al in 2013 bekend bij de gemeente. Een jaar later werd al gewaarschuwd voor onveilige situaties en gezondheidsrisico’s.

Maatregelen om deze onveilige situatie op te lossen werden echter niet genomen voordat de garages acuut en onverwacht gesloten moesten worden in 2016. De raad werd bovendien onjuist geïnformeerd over de risico’s. Deze werden eerst wel en daarna niet meer opgenomen in toegezonden stukken. De gemeenteraad heeft hierdoor haar controlerende taak niet goed uit kunnen voeren.

Verantwoordelijk wethouder Henk Brauer stapte vorig jaar zelf op toen bleek dat de risico's al lang en breed bekend waren voordat de garages gesloten werden. Toch komt het rapport volgens de rekenkamer niet als mosterd na de maaltijd. ‘De aanbevelingen in dit rapport zijn bedoeld als leerpunten en gelden net zozeer voor andere grote en complexe projecten’, stelt rekenkamervoorzitter Karin van den Berg.

De rekenkamer ziet na verschillende onderzoeken over grote dossiers een terugkerend patroon in de wijze waarop het college de raad antwoordt. Keer op keer blijkt bij grote en complexe projecten dat informatie niet volledig of onjuist aan de raad wordt aangeboden. Juist daarom is het volgens de rekenkamer raadzaam om de adviezen breder toe te passen dan alleen in het parkeerdossier.

150418887131482_74003019_1920.jpg
advertentie

Lees ook deze artikelen