advertentie Obesitas kliniek header januari

Europese steun voor Venloos duurzaamheidsproject

Er is de komende vier jaar in totaal bijna twee miljoen euro beschikbaar voor het project Financial Healthy Buildings. Daarmee moet worden voortgebouwd op de kennis die is opgedaan bij de bouw van het stadskantoor.

Het idee is om het effect van gezonde gebouwen te onderbouwen. Het Venlose stadskantoor moet ervoor zorgen dat het verband tussen een gezonde werkomgeving en productiviteit inzichtelijk wordt gemaakt. Omdat personeel veruit de grootste kostenpost is in de meeste kantoorgebouwen, is het voor bedrijven interessant om te kijken naar gezondheid, welbevinden en productiviteit van medewerkers. Kleine verbeteringen op dat vlak kunnen veel opleveren.

In het project werkt Venlo samen met onder meer de Universiteit Maastricht en een aantal Duitse partners. Er komt financiële steun van de Europese Unie, de Provincie Limburg en Nordrhein-Westfalen. Het idee is om ook te stimuleren dat er meer gezonde en duurzame producten en diensten op de markt komen in de regio.