advertentie VieCuri Mooi

Raad geïnformeerd over oplossingen sociaal domein

Raadsleden zijn vanavond bijgepraat over de manier waarop de gemeente de tekorten op het sociaal domein wil bestrijden.

Er werden presentaties gegeven over de oorzaken van het tekort, beoogde oplossingen en de consequenties voor de meerjarenbegroting van Venlo. Jan Hijzelendoorn, die eerder dit jaar als 'brandweercommandant' sociaal domein werd aangesteld, presenteerde de bezuinigingsplannen. Raadsleden hadden de gelegenheid om vragen te stellen en maakten daar ook volop gebruik van. Een bevredigend antwoord kwam er op lang niet alle vragen. Met name veel cijfers die werden gevraagd, konden niet worden gegeven.

Woensdag moet de raad een besluit nemen over het beschikbaar stellen van ruim vier miljoen euro extra voor de jeugdzorg. Vanuit de gemeentelijke organisatie werd vanavond nogmaals benadrukt dat het veel meer gaat kosten als de raad daar niet mee instemt. Dan zou er volgens medewerkers nog voor de kerst negen miljoen euro extra bezuinigd moeten worden.