advertentie VieCuri Mooi

Raad schuift besluit over jeugdzorgmiljoenen voor zich uit

De gemeenteraad neemt vanavond nog geen besluit over de extra 4,4 miljoen euro voor de aanbesteding in het sociaal domein. Dat levert Venlo volgens wethouder Ben Aldewereld acht ton aan extra kosten op.

Wethouder Ben Aldewereld liet twee weken geleden weten dat er bovenop het al beschikbare budget van 13,5 miljoen euro, nog 4,4 miljoen extra nodig is voor de jeugdzorg. Het onderwerp stond vanavond op de agenda, maar wordt doorgeschoven naar volgende week. Op maandag en woensdag wordt er dan gepraat over dit onderwerp.

Analyse zorgtekort
Vlak voor de vergadering zaten de fractievoorzitters in het presidium bij elkaar om over dit onderwerp te praten. Zo ook Frans Aerts, die bij afwezigheid van burgemeester Antoin Scholten de vergadering voorzat. Hij liet weten dat de analyse over het zorgtekort morgen al beschikbaar kan zijn voor de raad, in plaats van december, zoals eerder aangekondigd. Daarom stelde Aerts namens het presidium voor morgenavond een extra vergadering in te gelasten, zodat de raad dan een weloverwogen besluit kan nemen.

In hemd gezet
De raad zou dan morgenavond om half acht de stukken krijgen, om daar dan diezelfde avond nog over te besluiten. De raad voelde zich in zijn hemd gezet. Ton Heerschop (SP) zei grote moeite te hebben met het voorstel. 'We worden geacht om ons hier in minder dan 24 uur op voor te bereiden.'

Jozanne van der Velden van de VVD, vond het 'in en intriest. We kunnen dit niet morgen in en uurtje aftimmeren. Ik neem mijn rol als volksvertegenwoordiger serieus.'

Frans Schatorjé van Lokale Democraten zei: 'We hebben al honderdtachtig keer gevraagd of die analyse niet eerder kan komen. Dat kon niet en dan komt-ie te elfder ure alsnog eerder.' Erwin Boom (PvdA) zei zijn fractieleden niet te kunnen dwingen morgenavond op te komen draven. De VVD liet weten twee mensen op de been te kunnen brengen.

Acht ton
Aldewereld zei dat het doorschuiven van het besluit over de extra zorgmiljoenen Venlo extra kosten oplevert. 'Elke maand vertraging die we oplopen, kost Venlo acht ton. Mochten er procedures komen omdat wij de aanbesteding niet op tijd afronden, kan dat zelfs oplopen tot negen miljoen.'