advertentie VieCuri Mooi

Miljoenen extra nodig voor jeugdzorg

Er is komend jaar 4,4 miljoen euro extra nodig voor de jeugdzorg om de kwaliteit te waarborgen. Dat is de conclusie na de nieuwe aanbesteding van alle zorg.

De gemeente heeft de afgelopen maanden met zorgaanbieders om tafel gezeten om meer grip te krijgen op de uitgaven voor de zorg. Met de aanbieders zijn nieuwe prestatiegerichte afspraken gemaakt. De gemeente kondigde eerder ook al aan dat het aantal zorgaanbieders fors zou moeten worden teruggebracht.

Minder zorgaanbieders
Dit laatste is gelukt. Waar de gemeente voorheen met 175 aanbieders afspraken had, is dit nu teruggebracht naar 38. Wie een nieuw zorgtraject start, kan dat dadelijk alleen nog maar bij deze aanbieders doen. Lopende trajecten worden wel gewoon vergoed.

Wethouder Ben Aldewereld: ‘Je kunt het vergelijken met een zorgverzekering die ook alleen kosten dekt van aanbieders waarmee afspraken zijn gemaakt.’ Het is ook nadrukkelijk de bedoeling dat huisartsen en andere verwijzers worden aangespoord om door te verwijzen naar deze zorgaanbieders. Volgens de gemeente is rekening gehouden met voldoende aanbod in de breedte zodat cliënten ook nog iets te kiezen hebben en niet afhankelijk zijn van één zorgaanbieder.

Aanpassing begroting
De nieuwe aanpak en afspraken met aanbieders moeten zorgen voor meer controle op de uitgaven. Tijdens de aanbesteding is gebleken dat het binnen de jeugdzorg niet mogelijk is om binnen het beschikbare budget van 13,5 miljoen te blijven. Er is 4,4 miljoen extra nodig.

Waar dit bedrag vandaan moet komen is niet duidelijk. Bij de begrotingsbehandeling vorige week werd al een voorbehoud gemaakt omdat er onduidelijkheid was over het zorgbudget en inkomsten van de verkoop van parkeergarages. In december moet de gemeenteraad daarom besluiten over een aanpassing van de begroting voor komend jaar.