advertentie Blauwwater Header

Inspectie Jeugdzorg doet geen onderzoek naar zelfdoding Steyl

De Inspectie Jeugdzorg gaat geen onderzoek doen naar de zelfdoding van een 11-jarige jongen in Steyl begin deze maand.

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulpverlening en de jeugdbescherming. Er komt geen onderzoek omdat de jongen de laatste tijd geen jeugdhulpverlening meer kreeg. De Inspectie Jeugdzorg kreeg bovendien geen melding.

Het gezin van de jongen kreeg in 2016 een half jaar hulp, nadat de school waar hij op zat een melding deed bij Veilig Thuis, een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De hulp werd een jaar geleden gestopt, omdat de ouders aangaven dat ze die niet meer nodig hadden. Het stopzetten van de hulp gebeurde tegen de zin van de school in.

De 11-jarige jongen maakte op zondag 2 juli een einde aan zijn leven. De gebeurtenis had een grote impact in Steyl en Tegelen, waar hij naar school ging.