advertentie VieCuri Mooi

Ook komende twee jaar miljoenentekort verwacht

Als er geen extra maatregelen worden getroffen verwacht de gemeente een tekort op het sociaal domein van 17 miljoen euro in 2017 en 16 miljoen euro in 2018.

Nadat over 2016 een tekort van 12 miljoen euro geconstateerd is rezen veel vragen over de verwachte tekorten over het lopende jaar en verder. De gemeente heeft die nu in kaart gebracht en via een brief aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt.

De verwachte tekorten zijn berekend op basis van aannames van de nu bekend zijnde gegevens die rekening houden met hogere uitgaven voor de jeugdzorg en beschermd wonen. De daadwerkelijke cijfers zullen voordeliger zijn omdat er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen. Deze maatregelen worden op dit moment uitgewerkt, zo schrijft het college.

Ook is er een taskforce opgericht die ervoor moet zorgen dat de financiën zo snel mogelijk weer in evenwicht komen. De verwachting is dat dit per 1 januari 2019 het geval is.