advertentie Viecuri Mooi

Intentieovereenkomst over plan kazerneterrein

De initiatiefnemers van Het Fort van Venlo op het kazerneterrein en de gemeente hebben een intentieovereenkomst gesloten. Daarin zijn afspraken vastgelegd.

In de overeenkomst staan verplichtingen voor zowel de gemeente als initiatiefnemers VolkerWessels, Twister Media Groep en Wyckerveste opgesomd. De ondernemers onderkennen het belang dat de gemeente hecht aan de rol van cultuurhistorie, cradle to cradle en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Andersom geeft de gemeente aan het belang te onderkennen dat de ondernemers hechten aan de verbinding met de binnenstad, aantrekkelijke parkeertarieven en het feit dat er geen vergelijkbare ontwikkelingen elders in de gemeente plaatsvinden.

De partijen proberen de intentieovereenkomst voor 1 mei verder uit te werken tot een samenwerkingsovereenkomst. De gemeenteraad neemt vervolgens nog een definitief besluit over Het Fort van Venlo.