advertentie VieCuri Mooi

Miljoenentekort: falende communicatie en technische problemen

Het tekort van bijna 12 miljoen euro op de gemeentelijke zorgkosten is vooral veroorzaakt door fors hogere kosten in de Jeugdzorg (5,5 miljoen) en Beschermd Wonen (3,3 miljoen).

Dit staat in een brief die het college vandaag aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De kosten op deze twee gebieden vallen flink hoger uit omdat zorgaanbieders in de eerste vier maanden van 2017 nog facturen hebben gestuurd voor ongeveer 840 cliënten, die niet bij de gemeente in beeld waren.

De oorzaak hiervan is een falende communicatie tussen de gemeente en zorgaanbieders. De gemeente wijt dit aan technische problemen bij de gemeente zelf, maar ook bij de zorgaanbieders. Die zouden de start van zorgtrajecten niet altijd op tijd melden bij de gemeente. Hierdoor zijn in het begin van dit jaar nog achthonderd jeugdzorgcliënten over 2016 aangeleverd, met bijbehorende uitgaven. Hetzelfde geldt voor veertig cliënten die beschermd wonen.

Een dashboard om grip te houden op de financiële situatie was er wel, maar heeft volgens het college niet goed gefunctioneerd. De cijfers waren niet op orde en signalen dat er iets niet zou kunnen kloppen bereikten nooit de verantwoordelijke directeur en wethouders. ‘Dit had nooit mogen gebeuren en dat was ook voor ons een buitengewoon pijnlijke contatering’, zo staat te lezen in de brief.

De gemeente moet nu kijken hoe het tekort gedekt kan worden. Er was een reserve van 7,5 miljoen voor het sociaal domein die kan worden ingezet. De resterende 4,4 miljoen moet uit de algemene reserves komen. De financiële positie van de gemeente komt hierdoor in het gedrang. Omdat Venlo eerdere afspraken niet kan nakomen, komt er mogelijk verscherpt toezicht van de provincie.