Accountant waarschuwde Venlo al in januari over sociaal domein

PricewaterhouseCoopers, de accountant van de gemeente Venlo, waarschuwde in januari al voor de gebrekkige factuurcontrole binnen het sociaal domein.

Vorige week werd bekend dat het tekort op het sociaal domein over 2016 niet 4,3 miljoen euro bedraagt maar ongeveer 12 miljoen. Het college van B&W zei compleet verrast te zijn door dat tekort. In een bestuursbrief van 9 januari 2017 wees de accountant echter al op de gebrekkige interne controle en de mogelijke effecten.

PwC rapporteert in de brief zijn tussentijdse bevindingen over de jaarrekening van 2016. De accountant schrijft 'enkele belangrijke risico's voor de getrouwheid en rechtmatigheid' te hebben geconstateerd.

Onder het kopje 'Early warning voor sociaal domein 2016' staat onder meer: 'Het plan van aanpak voor de controle in 2016 op de getrouwheid en rechtmatigheid van de lasten en baten in het sociaal domein is nog in ontwikkeling. Het gaat hierbij om zowel een achterstand in de inrichting en uitvoering van de interne beheersing (en interne controle) gericht op basisadministratie en factuurcontrole, als de inrichting van het proces afrekening.'

PwC geeft aan dat Venlo beter inzicht zou hebben in de financiën door zelf controles uit te voeren in plaats van te wachten op de verantwoording van instellingen. Het probleem onstond volgens het college toen de gemeente facturen binnenkreeg die hoger uitvielen dan was begroot. Dit was vooral het geval bij de jeugdzorg.

Venlo geeft geen antwoorden op aanvullende vragen en blijft bij de verklaring van vorige week.