Raad stelt aanpak onderzoek Q4 vast

Een onderzoekscommissie van acht gemeenteraadsleden kan aan de slag met het onderzoek naar het dossier Q4. De raad stelde vanavond de aanpak en focus van het onderzoek vast.

Ernst & Young presenteerde in september een rapport over het project Q4. Daaruit bleek dat de gemeente onzorgvuldig is geweest en dat er op onderdelen sprake is van naïviteit of onprofessionaliteit. Omdat er volgens raadsleden veel vragen onbeantwoord bleven gaat de raad vervolgonderzoek doen. De onderzoekscommissie bestaat uit acht raadsleden, zodat alle fracties vertegenwoordigd zijn.

Inmiddels is er vooronderzoek gedaan naar hoe zaken het best kunnen worden aangepakt. Er zijn vier onderzoeksvragen geformuleerd. De commissie wil boven tafel krijgen hoe het college sturing heeft gegeven aan de herontwikkeling van Q4, hoe het college is omgegaan met risico's en signalen over moeilijkheden en hoe de ambtelijke organisatie uitvoeringen heeft gegeven aan de gestelde doelen. Daarnaast is de vraag welke aanbevelingen kunnen worden gedaan op basis van het onderzoek.

Namens de onderzoekscommissie benadrukte Ineke Hendrickx vanavond dat het onderzoek zich niet richt op het functioneren van individuele ambtenaren, maar op het beleid en het functioneren van het ambtelijk apparaat onder verantwoordelijkheid van het college. Ze stelde daarmee het college gerust.

De verhoren door de onderzoekscommissie vinden de komende tijd in principe plaats achter gesloten deuren. Alleen als daar een nadrukkelijke noodzaak voor bestaat worden verhoren in het openbaar gehouden. Volgens Hendrickx is hiervoor gekozen omdat openbare verhoren duur zijn en veel impact hebben op de betrokkenen.

De resultaten van het onderzoek worden voor de zomer van 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gemeenteraad schiet kinderboerderij financieel te hulp
TOEKOMST

Gemeenteraad schiet kinderboerderij financieel te hulp

TOEKOMST

Gemeenteraad schiet kinderboerderij financieel te hulp

De Venlose kinderboerderij Hagerhof krijgt eenmalig een subsidie van 125.000 euro. Dit bedrag moet ervoor zorgen dat de kinderboerderij de deuren open kan houden.

Taalheld Theo tracht taaltaboe te doorbreken
LAAGGELETTERD

Taalheld Theo tracht taaltaboe te doorbreken

Theo van Kessel mag zich het komende jaar Taalheld noemen. Die prijs ontving hij omdat hij zich als taalambassadeur al jaren inzet om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Gemeenteraad stemt in met financiële tegemoetkoming Brightlands
DUURZAAMHEID

Gemeenteraad stemt in met financiële tegemoetkoming Brightlands

De Venlose gemeenteraad is akkoord met de voorgestelde kapitaalinjectie om de Brightlands Campus overeind te houden. Dat besluit nam de raad in de laatste vergadering voor het zomerreces.

Petitie wijst gemeenteraad op nijpende situatie kinderboerderij
HAGERHOF

Petitie wijst gemeenteraad op nijpende situatie kinderboerderij

Medewerkers van de Venlose kinderboerderij Hagerhof hebben vanavond een petitie ingeleverd bij de gemeenteraad. Doel is om raadsleden duidelijk te maken dat er hulp nodig is.

Twee zwaargewonden bij ongeval in Tegelen
112

Twee zwaargewonden bij ongeval in Tegelen

Bij een ongeval tussen een motorrijder en scooter zijn woensdagavond twee personen zwaargewond geraakt.

Jan Wilms deed het samen, juist in Vastenavondkamp
INTERVIEW

Jan Wilms deed het samen, juist in Vastenavondkamp

Directeur worden op basisschool Mikado met 28 nationaliteiten in de wijk Vastenavondkamp. 'Hoe dan? Ik ben Jan Wilms uit Belfeld', klonk het 11 jaar geleden. Bij zijn afscheid van Mikado klinkt Wilms heel anders: 'Hier moet je zijn.'

Petitie wijst gemeenteraad op nijpende situatie kinderboerderij
HAGERHOF

Petitie wijst gemeenteraad op nijpende situatie kinderboerderij

Medewerkers van de Venlose kinderboerderij Hagerhof hebben vanavond een petitie ingeleverd bij de gemeenteraad. Doel is om raadsleden duidelijk te maken dat er hulp nodig is.

Twee zwaargewonden bij ongeval in Tegelen
112

Twee zwaargewonden bij ongeval in Tegelen

Bij een ongeval tussen een motorrijder en scooter zijn woensdagavond twee personen zwaargewond geraakt.

Jan Wilms deed het samen, juist in Vastenavondkamp
INTERVIEW

Jan Wilms deed het samen, juist in Vastenavondkamp

Directeur worden op basisschool Mikado met 28 nationaliteiten in de wijk Vastenavondkamp. 'Hoe dan? Ik ben Jan Wilms uit Belfeld', klonk het 11 jaar geleden. Bij zijn afscheid van Mikado klinkt Wilms heel anders: 'Hier moet je zijn.'