advertentie Truck support Header

Gemeente met Caubo in gesprek over kazerneterrein

Wethouder Jos Teeuwen gaat bioscoopeigenaar Joep Caubo uitnodigen voor een gesprek over de plannen voor een nieuwe bioscoop op het kazerneterrein.

Caubo maakte eerder bezwaar tegen het plan Het Fort van Venlo. Onderdeel van dat plan is een grote bioscoop. Het college schrijft in een brief aan Caubo dat het goed zou zijn als beide bioscopen zaken als programmering op elkaar zouden afstemmen. Het college wil als intermediair optreden om een gesprek tussen de twee partijen te regelen.

Volgens Caubo zou er sprake zijn van oneerlijke concurrentie door de nieuwe bioscoop en zouden de plannen op het kazerneterrein desastreuze gevolgen hebben voor de binnenstad. Het college deelt die mening niet. In de brief wordt erop gewezen dat een bioscoop al deel uitmaakte van het bestemmingsplan voor de kazerne voordat er werd besloten over de bioscoop aan de Picardie.