advertentie VVV

Raad besluit over kazerneplan en kabelbaan

De gemeenteraad neemt vanavond een besluit over de realisatie van het Fort van Venlo op het kazerneterrein. Een belangrijk besluit.

Het voorstel dat voorligt heeft veel verschillende aspecten. Het besluit van de raad heeft grote consequenties voor de toekomst van de stad. We zetten daarom de belangrijkste zaken op een rijtje.

1. Waar beslist de raad vanavond over?
De raad kan vanavond groen licht geven voor de plannen voor het Fort van Venlo. Dat bestaat uit een Leisure Dome (zoals in Kerkrade al bestaat) en een grote markthal. De initiatiefnemers lopen al jaren met de plannen en hebben die de laatste tijd uitgewerkt. Met de gemeente is onderhandeld over een oeververbinding tussen het kazerneterrein en de binnenstad en over de prijs die moet worden betaald voor de grond en de gebouwen. Ook daar buigt de raad zich vanavond over.

2. Welke financiële afspraken zijn er met de initiatiefnemers gemaakt?
Het Fort van Venlo sluit een lening af bij de BNG voor ruim 35 miljoen euro. De gemeente staat garant voor een groot deel van dat bedrag, namelijk ruim 28 miljoen. Daardoor kunnen de initiatiefnemers onder betere voorwaarden geld lenen. Tegenover de garantstelling van de gemeente stelt ook het Fort van Venlo een aantal garanties. Bovendien betalen de initiatiefnemers de gemeente een zogenaamde premie-staatssteun van 4,85 miljoen euro. Zo wordt voorkomen dat er sprake is van staatssteun.

Het Fort van Venlo koopt de grond en gebouwen die nodig zijn voor de eerste fase van het plan van de gemeente voor 5,45 miljoen euro. De gemeente ontvangt in totaal dus 10,3 miljoen. Daar staat tegenover dat Venlo de investeringen die het Fort van Venlo gaat doen in het cultuurhistorisch erfgoed en maatregelen op het gebied van duurzaamheid wil subsidiëren met 3,7 miljoen. Onder de streep betalen de initiatiefnemers de gemeente dus 6,6 miljoen euro. De totale investering van de initiatiefnemers voor de eerste fase van het Fort van Venlo wordt geschat op ongeveer 45 miljoen. 

3. Als oeververbinding is gekozen voor een kabelbaan. Waarom?
Een oeververbinding is een eis van de initiatiefnemers. De enige serieuze opties zijn volgens de gemeente een brug en een kabelbaan. De meerwaarde van een kabelbaan ten opzichte van een brug zit vooral in de attractiewaarde. Een kabelbaan is uniek in Nederland en de gemeente hoopt met de combinatie binnenstad-kabelbaan-kazerneterrein nieuwe bezoekers naar Venlo te trekken. Met de exploitatie van de kabelbaan moet de investering worden terugverdiend. Dat is bij een brug niet mogelijk.

4. Wat zijn de voornaamste risico's van het plan?
Het grootste risico is dat er straks minder bezoekers komen dan wordt verwacht. Dat heeft directe gevolgen voor de parkeeropbrengsten en de exploitatie van de kabelbaan. In de begroting voor het parkeren is rekening gehouden met 2,5 tot 3 miljoen bezoekers per jaar in de eindfase van het project. Voor de kabelbaan wordt uitgegaan van 600.000 bezoekers per jaar. Bovendien staat de gemeente zoals gezegd garant voor een groot deel van de lening die het Fort van Venlo afsluit bij de BNG.

5. Wat gaat er gebeuren met Fort Sint Michiel?
De gemeenteraad heeft eerder vastgelegd dat Fort Sint Michiel topprioriteit heeft in de ontwikkeling van de plannen. Uitgangspunt is het volledig behouden, zichtbaar en beleefbaar maken van het fort. De fortmuur wordt gerestaureerd en opgebouwd en waar mogelijk wordt de gracht uitgegraven. De gemeente wil het volledige fort en de oorspronkelijke kazernegebouwen die nog geen monumentale status hebben benoemen tot gemeentelijk monument.

6. Wethouder Jos Teeuwen en de initiatiefnemers zijn erg tevreden met het voorliggende plan. Is iedereen blij?
Nee, vooral in de binnenstad zijn veel ondernemers tegen de plannen. Ze vrezen dat het Fort van Venlo met alle leisure-activiteiten en horeca de binnenstad niet versterkt maar juist voor extra concurrentie zorgt. Ondernemers als Joep Caubo (CityCinema), Wout Heijmans (Taurus), Paul Berden (Berden Mode & Wonen) en Louis Klaassens (namens de horeca) hebben hun zorgen deze maand nog kenbaar gemaakt aan de raad. Bovendien is er in de stad veel discussie over de keuze voor een kabelbaan.

De raadsvergadering begint vanavond om 19.00 uur.

advertentie VVV
Allemaal winnaars
COLUMN

Allemaal winnaars

COLUMN

Allemaal winnaars

We weten sinds vrijdag wie er kans maken op de prijzen tijdens het Venlo.fit Sportgala. In Nedinscoplein maakten we de nominaties bekend.

Gewapende overval woning Manresapark
112

Gewapende overval woning Manresapark

Een gewapende man heeft vanochtend een overval gepleegd in een woning in het Manresapark in Venlo-Oost. De politie heeft via Burgernet een oproep gedaan uit te kijken naar de man.

Venlose marktkooplui vrezen toekomst bij vrachtwagenverbod binnenstad
NIEUWS

Venlose marktkooplui vrezen toekomst bij vrachtwagenverbod binnenstad

De voorgenomen invoering van een zogenaamde zero-emissiezone in 2027 voor de Venlose binnenstad geeft zorgen bij de ondernemers op de Venlose weekmarkt. En bij de politiek.

Politiek ziet geen noodzaak rol dorps- en wijkraden onder de loep te nemen
NIEUWS

Politiek ziet geen noodzaak rol dorps- en wijkraden onder de loep te nemen

Met zijn voorstel om het functioneren van de wijk- en dorpsraden onder de loep te nemen nemen, oogstte raadslid Peter Bastiaens van vrijwel al zijn collega's kritiek. Politiek Venlo vindt het prima zoals het nu gaat.

'Meer arbeidsmigranten hard nodig’
REPORTAGE

'Meer arbeidsmigranten hard nodig’

De komende jaren zijn er duizenden extra arbeidsmigranten nodig, in vooral Noord-Limburg. Dat zeggen veel bedrijven in de horeca, dienstverlening en tuinbouw.

Raad houdt vast aan een gemeenschapshuis voor iedere kern en wijk
NIEUWS

Raad houdt vast aan een gemeenschapshuis voor iedere kern en wijk

De gemeente moet ervoor blijven zorgen dat ieder dorp en elke wijk beschikt over een gemeenschapsaccommodatie. Het Venlose college wilde daar juist van af, maar de gemeenteraad stak daar woensdagavond een stokje voor.

advertentie VVV
Politiek ziet geen noodzaak rol dorps- en wijkraden onder de loep te nemen
NIEUWS

Politiek ziet geen noodzaak rol dorps- en wijkraden onder de loep te nemen

Met zijn voorstel om het functioneren van de wijk- en dorpsraden onder de loep te nemen nemen, oogstte raadslid Peter Bastiaens van vrijwel al zijn collega's kritiek. Politiek Venlo vindt het prima zoals het nu gaat.

'Meer arbeidsmigranten hard nodig’
REPORTAGE

'Meer arbeidsmigranten hard nodig’

De komende jaren zijn er duizenden extra arbeidsmigranten nodig, in vooral Noord-Limburg. Dat zeggen veel bedrijven in de horeca, dienstverlening en tuinbouw.

Raad houdt vast aan een gemeenschapshuis voor iedere kern en wijk
NIEUWS

Raad houdt vast aan een gemeenschapshuis voor iedere kern en wijk

De gemeente moet ervoor blijven zorgen dat ieder dorp en elke wijk beschikt over een gemeenschapsaccommodatie. Het Venlose college wilde daar juist van af, maar de gemeenteraad stak daar woensdagavond een stokje voor.