advertentie Viecuri Mooi

Kazerneplan klaar: gemeente bouwt kabelbaan

De gemeente wil investeren in een kabelbaan als verbinding tussen het kazerneterrein en de binnenstad. Een goede oeververbinding was een van de voorwaarden voor de initiatiefnemers van Het Fort Van Venlo.

De kabelbaan moet jaarlijks 600.000 bezoekers trekken en kost de gemeente ongeveer tien miljoen euro aan investering en jaarlijks twee miljoen aan kosten en afschrijving. Daar staan echter opbrengsten van kaartverkoop tegenover.

Vanavond heeft de gemeente de uitgewerkte plannen voor het kazerneterrein gepresenteerd aan de gemeenteraad. De initiatiefnemers van Het Fort van Venlo gaan 5,5 miljoen betalen voor de grond, wat volgens de gemeente gelijk is aan de taxatiewaarde.

De totale investering voor de eerste fase van Het Fort van Venlo wordt geschat op ongeveer 45 miljoen euro. De gemeente wil voor ruim 28 miljoen een garantstelling geven aan de initiatiefnemers. Hierdoor kan het project voordelig gefinancierd worden via de Bank Nederlandse Gemeenten.

De garantstelling is mogelijk omdat de kazerneplannen volgens de gemeente een maatschappelijke belang hebben. Het Fort van Venlo betaalt de gemeente bovendien een premie om te voorkomen dat de garantie gezien wordt als ongeoorloofde staatssteun.

Daarnaast wil de gemeente de initiatiefnemers 3,7 miljoen euro subsidie geven voor restauratiewerkzaamheden voor het fort en het realiseren van een warmte/koudevoorziening voor duurzame energie.

De gemeenteraad moet nu volgende maand eerst groen licht geven. Vervolgens wordt verwacht dat alle benodigde vergunningen medio 2017 in orde zijn. Op dat moment worden de grond en de gebouwen overgekocht en start de bouw. De bouwtijd is ongeveer anderhalf jaar. De opening zou dan dus begin 2019 zijn.