advertentie Truck support Header

Raad onderstreept belang Fort Sint Michiel

Bij de ontwikkeling van het kazerneplan moeten de restanten van het muurwerk van Fort Sint Michiel volledig in tact gelaten worden. Dat heeft de raad nogmaals uitgesproken.

GroenLinks diende een motie in om het belang van Fort Sint Michiel te onderstrepen. Die motie werd tijdens de vergadering wel aangepast. Fractievoorzitter Ineke Hendrickx besloot de passage te schrappen waarin het behoud en het zichtbaar en beleefbaar maken van het fort topprioriteit werden genoemd.

Bijna de volledige raad schaarde zich wel nog eens extra achter de afspraak om de restanten van het fort volledig in tact te laten. Alleen de VVD stemde tegen de motie.