advertentie Viecuri Mooi

Groen licht voor onderhandelingen kazerne

Het college kan met de initiatiefnemers van het kazerneplan Het Fort van Venlo gaan onderhandelen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft daarvoor groen licht gegeven.

De raad gaf het college wel een aantal extra kaders mee. Veel discussie was er afgelopen week over de oeververbinding tussen Venlo en Blerick die door de initiatiefnemers wordt geëist. De gemeenteraad wil dat er verschillende varianten worden uitgewerkt zodat er volgend jaar keuze is.

De raad wil daarnaast duidelijkheid over de werkgelegenheid die ontstaat door de plannen op het kazerneterrein. Het college moet na de onderhandelingen inzichtelijk hebben hoeveel banen er ontstaan en hoeveel plek er is voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Het college moet bovendien zorgen voor goede communicatie met omwonenden, ondernemers in Venlo en Blerick en Red Ons Fort. Ook is vastgelegd dat er voldoende zekerheden moeten worden ingebouwd om de risico's te beperken.

Medio volgend jaar moet er een uitgewerkt plan met een prijskaartje liggen. Dan kan de raad zich opnieuw uitspreken.