advertentie Obesitas

Bewoners Molenbossen krijgen inkijkje in nieuwe woning

Antares heeft een voorbeeldwoning ingericht in de flat Zuidenwind van de Molenbossen. Bewoners krijgen daar een indruk hoe hun toekomstige appartement eruit gaat zien.

De woningstichting begint in april 2015 met de opknapbeurt van eerste flat. De balkons worden vergroot. Ook worden verschillende leidingen vervangen. Bewoners hebben de keuze om ook andere zaken te laten aanpakken, zoals de badkamer. Daardoor stijgen dan wel de huurlasten.

Het opknappen van de vier flats gaat acht jaar duren en veertig miljoen euro kosten. In totaal worden er ruim zeshonderd woningen verbouwd. De Molenbossenflats zijn bijna vijftig jaar oud en verouderd.