advertentie Liedjesavond Blerick Header

Boze brief Red Ons Fort aan gemeenteraad

Red Ons Fort heeft opnieuw een boze brief gestuurd aan de gemeenteraad. De actiegroep is niet blij met de plek die Fort Sint Michiel heeft in het bestemmingsplan voor de kazerne.

Het belang van het fort werd afgelopen jaren meerdere malen door de gemeenteraad onderstreept. Red Ons Fort is boos omdat de ambities onvoldoende zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. 'Ambitie is zoiets als een ballon. Laat de lucht eruit en het verschrompelt', schrijft de actiegroep.

De leden van de gemeenteraad worden in de brief hardhorig en hardleers genoemd. 'Daar waar u besloot dat een beerput het mikwe was, staat u nu op het punt om te besluiten dat Fort Sint Michiel een onbelangrijk hoopje stenen is.' De actiegroep hoopt dan ook dat de raad niet instemt met het voorliggende bestemmingsplan.

Update
Hoewel de brief van Red Ons Fort is gericht aan de gemeenteraad, wilde het college van B&W vandaag reageren op de actiegroep. Volgens het college voert Red Ons Fort de verkeerde strijd.

'Voor de gemeente is het fort hét structurerend element voor de gebiedsontwikkeling. Zij wil het volledige fort, inclusief grachten, uitgraven en beleefbaar maken. De huidige marktpartijen staan hier ook volledig achter. Red Ons Fort pleit ervoor dat dit wordt opgenomen in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan voorziet hier echter al in. Zowel behoud van het volledige muurwerk, als ook de karakteristieke vijfpunt, staat in het bestemmingplan', staat in een schriftelijke reactie.