advertentie Viecuri Mooi

Actiegroep Red Ons Fort tevreden met nieuw kazerneplan

Actiegroep Red Ons Fort is positief over het nieuwe kazerneplan Het Fort van Venlo dat gisteravond is gepresenteerd.

'Het wordt steeds meer fort', zegt John Schlooz van Red Ons Fort. 'De plannen zijn beter geworden omdat ze realistisch zijn. Het fort wordt groter en groter, dat is wat wij graag zien.'

De markt met handgemaakte producten en nijverheid blijft de kern van Het Fort van Venlo. Die komt in de oude kazernegebouwen die met elkaar verbonden worden door glazen overkappingen. In het midden komt een grote hal die meteen de ingang is van het Leisuredome. Alle nieuwbouw vindt plaats binnen de muren van het oude fort.

Volgens Schlooz is een goede samenwerking tussen alle partijen inclusief Red Ons Fort heel belangrijk voor het verdere verloop.