Ophef over benoeming Ger Koopmans als gedeputeerde

CDA-politicus Ger Koopmans is in opspraak geraakt als kandidaat-gedeputeerde Cultuur voor de Provincie.

De VVD in Provinciale Staten twijfelt over de benoeming, omdat Koopmans vast wil houden aan zijn functie als president van de Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS). Vanmiddag vindt er een debat plaats over zijn aanstelling.

De VVD vreest voor belangenverstrengeling omdat het OLS subsidie krijgt van de provincie en Koopmans als mogelijke gedeputeerde verantwoordelijk wordt voor cultuurbeleid. De VVD vraagt zich af hoe de integriteit is te controleren.

Oud-Kamerlid Koopmans vindt dat dit te combineren is, zolang hij zich noch aan provinciekant noch aan OLS-kant met onderlinge contacten, debatten of besluiten bemoeit. Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten oordeelde eerder dat de dubbele functie geen probleem hoeft te zijn.