advertentie Truck support Header

Historische rondleiding kazerneterrein

Vanaf maart worden er historische rondleidingen gegeven op het kazerneterrein. Geïnteresseerden krijgen daarbij uitleg over de rijke historie van de plek.

Er worden binnenkort acht data gepland voor wandelingen over het kazerneterrein. Stadsgidsen zorgen voor toelichting bij de wandeling.

Tijdens de kazernewandeling wordt onder meer ingegaan op de Romeinse geschiedenis en het Spaanse fort dat gedeeltelijk zichtbaar is. De gidsen hebben zich hiervoor laten informeren door stadsarcheoloog Maarten Dolmans.