advertentie Truck support Header

Red Ons Fort hoopt op uitnodiging gemeente

Red Ons Fort ziet kansen nu de gemeente en MFC De Kazerne niet meer samen een MFC gaan bouwen. De actiegroep hoopt op een uitnodiging van de gemeente om mee te praten over de nieuwe plannen.

Volgens de actiegroep is het tijd voor herbezinning. Van alle pijlers waar ooit over gesproken is, zou alleen het aanwezige fort een structureel aanwezige pijler zijn. Red Ons Fort ziet dan ook mogelijkheden om een meer toeristisch getinte bestemming van het terrein te maken.

De actiegroep zegt zich door de nieuwe ontwikkelingen de komende tijd weer nadrukkelijk te laten horen.