advertentie VieCuri Mooi

Raadsleden langs bij maatschappelijke instellingen

Raadsleden bezoeken deze maand elf maatschappelijke instellingen. Het gaat om organisaties die vanaf januari niet langer worden betaald door het Rijk maar door de gemeente.

De raad wil een goed beeld krijgen over de nieuwe beleidsvelden jeugdzorg, wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de wet werken naar vermogen (WWNV). In oktober wordt hierover vergaderd.

De instellingen mogen wensen en aandachtspunten meegeven aan de raadsleden. Doel van het nieuwe beleid is Venlonaren zo goed, zo lang en zo zelfstandig mogelijk mee te laten doen in de samenleving.