Archieven Fort in Spanje en België

Er ligt veel informatie over Fort Sint Michiel in de archieven van Madrid, Antwerpen en Brussel. Het gaat dan met name om de historie van het fort na de tachtigjarige oorlog.

Volgens stadsarcheoloog Maarten Dolmans was op het terrein na 1648 een lusthof en een barokke tuin aanwezig. Momenteel is al bekend op welke plek de munitiekamer heeft gezeten in het Spaanse vestingwerk. Het kruitmagazijn ligt op zo\'n drie meter diepte onder een aantal gebouwen op het huidige kazerneterrein. Behalve een munitiekamer hebben er ten tijde van de tachtigjarige oorlog zo\'n tien tot twaalf dubbele panden op het terrein gestaan.

Deze week is gestart met het vervolgtraject van het archeologisch onderzoek op het terrein. De gemeente heeft met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed afgesproken dat de bodemvondsten uit de zeventiende eeuw en uit de Tweede Wereldoorlog in Venlo mogen blijven.