advertentie Truck support Header

Weer delen fort aangetroffen

Op het kazerneterrein zijn opnieuw delen van vestingmuur van Fort Sint Michiel aangetroffen. Het archeologische onderzoek loopt parallel aan het onderzoek naar munitie op het terrein.

De buitenste vestingmuur dateert waarschijnlijk van rond 1700 en ligt aan de kant van het Blerickse spoor. Er vindt de komende tijd meer onderzoek plaats. Daarna wordt bekeken wat er gebeurt met de vestingmuur.

Als de vestingmuur behouden blijft zijn er verschillende manieren om er iets mee te doen. Er kan onder meer in de nieuwe bebouwing een ruimte gecreëerd worden waar de oude vestingmuur te zien is.