advertentie Blauwwater Header

Nieuwe eigenaar zwembad Nieuw Steyl

De toekomst van zwembad Nieuw Steyl is verzekerd. De gemeente heeft het zwembad voor één euro verkocht aan Stichting De Sluis Jeugdhulpverlening.

Die stichting verhuurt het zwembad aan Rodan Zwemschool en gaat zelf het horecagedeelte exploiteren, met mogelijkheden voor een jeugdhome, sporten op maat en mogelijk buitenschoolse opvang. Het bad blijft ook publiek toegankelijk.

Verkoop van het zwembad aan een private partij was noodzakelijk om het bad open te houden. De gemeente heeft namelijk geen geld om het bad aan te passen aan de wettelijke eisen.

De Sluis gaat het zwembad vanaf september minimaal tien jaar exploiteren. Op 8 juli gaat het bad dicht voor een verbouwing.