advertentie VieCuri Mooi

Weer sterke daling schoolverlaters

De aanpak van voortijdig schoolverlaters in Venlo is succesvol. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is Venlo de stad waar het aantal leerlingen dat de school zonder diploma verlaat het sterkst is gedaald.

Vorig schooljaar daalde het aantal voortijdig schoolverlaters in Venlo met 22,6 %. Dat is ruim twee keer zoveel als de landelijke norm van 10 %. Het jaar daarvoor was Venlo ook al koploper van alle grote steden in Nederland. Toen vond er in de gemeente zelfs een daling van 43 % plaats.

Het goede resultaat is volgens de gemeente behaald door de samenwerking van verschillende instanties, zoals de jeugdzorg, politie en justitie. Daarnaast zijn er verschillende projecten die schooluitval moeten tegengaan, zoals het Preventieproject VMBO-MBO. Dat heeft als doel om zoveel mogelijk leerlingen die het VMBO beëindigd hebben enthousiast te maken voor een vervolgopleiding.