advertentie VieCuri Mooi

Zes ton voor extra zorg kinderen

Het Noord-Limburgse onderwijs krijgt van het Rijk een startsubsidie van 600.000 euro om sneller in actie te kunnen komen als kinderen extra zorg nodig hebben. Het onderwijs in deze regio geldt als een van de voortrekkers op het gebied van 'passend onderwijs voor iedereen'.   Het is de bedoeling dat kinderen met een dyslexie, ADHD en autisme sneller hulp krijgen. Ruim 130 scholen uit de regio gaan daarom nauwer met elkaar samenwerken. Medewerkers vanuit het speciaal onderwijs gaan onder meer het regulier onderwijs helpen bij kinderen met ontwikkelingsproblemen. Ook komt er een betere samenwerking met instanties zoals jeugdzorg, gemeenten en GGD.