advertentie Blauwwater Header

Centrum voor Jeugd en Gezin volgende week open

Het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin, in Boulevard Hazenkamp, gaat op 1 oktober open. Een voorziening waar ouders en kinderen in een open sfeer terecht kunnen met vragen of problemen bij opvoeden en opgroeien.   Verschillende organisaties, zoals Wel.Kom, Jeugdzorg en de GGD zijn in het centrum aanwezig om meteen hulp te bieden of, als dat niet mogelijk is, door te verwijzen naar de juiste instantie. Volgens wethouder Jan Lamers van Zorg en Welzijn is voor Boulevard Hazenkamp gekozen, omdat daar al een consultatiebureau is waar ouders met kleine kinderen komen. Eenvoudige jeugdhulp is er daarom makkelijk te bundelen.   Lamers hoopt dat binnen niet al te lange tijd een tweede centrum geopend kan worden in Tegelen. Of er in het stadsdeel Venlo ook een centrum voor Jeugd en Gezin komt hangt af van de ontwikkelingen in Blerick en Tegelen.