advertentie Blauwwater Header

'Mutsaersoord teruggeven aan Venlose samenleving'

Het Mutsaersoord moet worden teruggegeven aan de Venlose samenleving. Dat is de mening van Matthieu Goedhart, bestuurder van de Mutsaersstichting. De komende jaren wordt het terrein van de Mutsaersstichting ingrijpend verbouwd.

De Mutsaersstichting biedt jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren. Dat kan het best in een prettige, open omgeving, vindt Matthieu Goedhart. De ingrijpende veranderingen op het terrein hebben dan ook als doel om zo'n omgeving te creëren. Het open, zichtbare karakter moet ertoe leiden dat de instelling als vanouds onderdeel wordt van de Venlose gemeenschap.

Op dit moment wordt er al gesloopt op het terrein. Het gebouw van de Wijnbergschool gaat ook tegen de vlakte. Op die plek komt nieuwbouw. Het Mutsaersoord, een gebouw uit 1929, wordt opgeknapt en geschikt gemaakt voor de toekomstige zorgfunctie. Het gehele terrein wordt grofweg ingedeeld in drie zones: een onderwijszone, een zorgzone en daartussenin een groengebied.

De totale kosten voor de sloop, verbouwing en nieuwbouw bedragen rond de twintig miljoen euro. De werkzaamheden op het terrein van de Mutsaersstichting moeten over ongeveer twee jaar klaar zijn.