advertentie VieCuri Mooi

Jos Backus nieuwe co?rdinator Veiligheidshuis

Jos Backus wordt de nieuwe coördinator van het Veiligheidshuis. Zijn taak bestaat uit het leiding geven van de verschillende partners die bij het veiligheidshuis betrokken zijn, zoals Bureau Jeugdzorg, de reclassering, verslavingszorg, Wel.kom en de verschillende woningbouwstichtingen.   Het Veiligheidshuis, dat per 1 januari gevestigd wordt in het Justitiekantoor aan de Straelseweg, is een samenwerkingsverband van jusitie, politie, gemeente en verschillende instellingen. Gestart wordt met de nazorg van jeugdigen en volwassen veelplegers. Veelplegers en risicojeugd worden als het ware onder een scan gelegd, van waaruit een plan van aanpak en een gedragscontract worden opgesteld. Als de risicojeugd en de volwassen veelplegers zich niet aan het contract houden, worden ze overgedragen aan jusitie.