advertentie VieCuri Mooi

Burgers blijer met politie

Uit resultaten van de politiemonitor 2006, die vrijdag bekend werden gemaakt, blijkt dat de tevredenheid van burgers over de politie is gestegen. In vergelijking met de andere politiekorpsen in Nederland staat Limburg-Noord nu op een gedeelde 4e plaats. 

Korpschef Bryan Rookhuijzen is blij met het resultaat. Rookhuijzen geeft aan dat de medewerkers goede communicatie met de burger van groot belang vinden, vooral na een incident. Toch voelen nog teveel mensen zich niet meer veilig na een inbraak. Daarom moeten we ons blijven richten op de oorzaken daarvan”, aldus Rookhuijzen.

Uit de managementrapportage 2005 van de politie, District Venlo, blijkt dat de interne doelstellingen wat betreft dienstverlening aan de burgers ruim worden gehaald. Volgens de rapportage wordt het eerste contact tussen politie en burger steeds belangrijker. De politie moet niet alleen op straat aanwezig zijn om te bekeuren, maar ook om gewoon een praatje te maken. In het centrum van Venlo zijn agenten te voet en op de fiets al eenvoudiger aan te spreken.

In de managementrapportage wordt verder ingegaan op de stand van zaken wat betreft de speerpunten in het district. Dat zijn de aanpak van de drugsproblematiek, geweld en de jeugdtaak van de poltie. Het aantal meldingen van drugsoverlast is in 2005 licht gestegen ten opzichte van 2004. De cijfers liggen echter nog steeds veel lager dan in 2003 en de jaren daarvoor.

Omdat er signalen zijn dat het geweld in het district Venlo aan het toenemen is, werkt de politie op dat gebied aan nieuwe maatregelen. Voordat die uitgevoerd zullen worden, wordt eerst gewerkt aan een analyse over geweldscriminaliteit in Venlo. De centrale vraag van dat onderzoek luidt: Wat is de aard, omvang en ontwikkeling van het geweld in Venlo?

Als het gaat om jongerenwerk werken gemeente, politie, jeugdzorg en Wel.kom samen om problemen zo goed en wijkgericht mogelijk aan te pakken. Het aantal meldingen van overlast is teruggelopen van ruim 2.000 in 2004 naar een dikke 1.500 in 2005. Een criminele jeugdgroep in Venlo-Oost en een overlastgevende groep in Blerick zijn door de politie geanalyseerd.

Maandag in Venlo Vandaag aandacht voor de stijging van Venlo in de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad. Door de golf aan woninginbraken in verschillende Venlose wijken, voelen inwoners zich minder veilig. Burgemeester Hubert Bruls en districtschef Wim van Amerongen zullen daar maandag op reageren.