advertentie Truck support Header

Raad steunt plan opgraving fort

De gemeenteraad is unaniem positief over de plannen van het college om het fort volledig op te graven.

CDA en GroenLinks maken zich wel ernstige zorgen over de extra investeringen die daarvoor nodig zijn. 14 miljoen euro van de extra kosten is nog niet gedekt. Wethouder van den Beucken stelde dat gemeente nu subsidie kan gaan aanvragen bij de provincie, het rijk en de Europese Unie.

Die subsidie is ook nodig voor de aanleg van een collectieve energievoorziening en de zuivering van het afvalwater op het hele terrein. De voltooiing van het project duurt zeker tien jaar en wordt in fases gerealiseerd.