advertentie Viecuri Mooi

Opnieuw uitstel voor behandeling kazerneplan

Het college van B&W heeft besloten dat de plannen voor het KazerneKwartier nog niet behandeld kunnen worden in de gemeenteraad. Eigenlijk zou dit in maart gebeuren maar dit wordt dus niet gehaald.

Wethouder Jos Teeuwen laat de raad weten dat de betrokken partijen er op hoofdlijnen uit zijn maar dat er nog een slag om de arm gehouden moet worden. De wethouder kiest, zo zegt hij, voor zorgvuldigheid boven snelheid.

Het college verwacht nog enkele weken nodig te hebben om tot een afronding te komen. Vervolgens worden alle stukken aangeleverd aan de gemeenteraad.

Eigenlijk zou er in oktober al een besluit worden genomen over het Fort van Venlo. Ook toen werd de besluitvorming kort van tevoren uitgesteld.