advertentie Viecuri Mooi

Checklist voor goed besluit kazernedossier

De Venlose rekenkamer heeft de gemeenteraad vanavond een checklist aangeboden om de besluitvorming over de kazerneplannen beter te kunnen controleren.

De gemeenteraad moet begin 2016 beslissen of de plannen voor Het Fort van Venlo door kunnen gaan. De raad had de rekenkamer eerder om ondersteuning gevraagd. Die is er nu in de vorm van de checklist. Het doel van de checklist is inzicht bieden in welke informatie de gemeenteraad nodig heeft om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen.

De afgelopen jaren ging het vaak mis bij de besluitvorming over grote dossiers. De rekenkamer tikte raad en college onder meer op de vingers over de besluitvorming over Villa Flora, het mikwe en de gronddeal van bioscoop CityCinema. De raad werd in deze dossiers niet goed of onvolledig ingelicht, waardoor zij ook niet de goede vragen kon stellen.

Omdat het kazernedossier inmiddels een flinke voorgeschiedenis heeft is het zaak dat de raad weet wat de afspraken zijn die in het verleden zijn gemaakt. Ook moet zij bepalen of eerder gestelde kaders nog altijd relevant en actueel zijn.