advertentie Viecuri Mooi

Plannen kazerneterrein leveren veel banen op

De plannen op het kazerneterrein moeten in totaal 1.700 fulltime banen opleveren. De gemeente maakte dat vanmiddag bekend tijdens een persmoment.

In totaal zorgen de 1.700 fte ervoor dat tussen de twee- en drieduizend mensen een baan vinden. Tachtig procent van het totaal aantal banen wordt aangeboden op het terrein zelf. De overige twintig procent zijn verbonden aan de activiteiten die daar plaatsvinden. Het grote aanbod van banen moet er voor zorgen dat gemeenten in de regio 21,7 miljoen minder kwijt zijn aan uitkeringen aan werklozen.

Volgens wethouder Jos Teeuwen hebben onderzoeken uitgewezen dat 1.700 fulltime banen realistisch zijn. Hij benadrukt wel dat het dan om de totale ontwikkeling van het kazerneplan gaat. Fase 1 is de ontwikkeling van Het Fort van Venlo en het Leisuredome. Dat gedeelte zorgt voor zo'n vijfhonderd banen. Fase 2 heeft te maken met de invulling van de overige gedeeltes van het terrein. De banen daarvoor worden op lange termijn ingevuld. Gedacht wordt aan zo'n tien tot vijftien jaar.